Güneşten Koruyucu ve Serum D Vitamini -1-

Güneşten koruyucu kullanımının serum D vitamini düzeyine etkisini 3 yönden de inceleyen derlemenin ilk bölümünden merhabalar…

Birinci Bölüm: Güneşten Koruyucuların Kullanılması İle Serum D Vitamini Düzeylerinin Yükseldiğini Belirten Çalışmalar
Kimlin ve ark. 2007 yılında yayınlanan çalışmalarında,
güneşten korunma alışkanlıklarının ve demografik özelliklerin, serum D vitamini düzeyleriyle olan ilişkisini araştırmışlardır. Çalışmaya yaşları 18 ile 87 olan 126 sağlıklı erişkin dahil edilmiştir. Çalışmada deri, saç ve göz rengi, güneş maruziyeti, güneşten koruyucu kullanma sıklığı, giyim tarzı ve eğitim durumu gibi birçok faktör değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılanların %25’i son bir aydır hemen her zaman veya genellikle güneşten koruyucu kullandığını; %41’i bazen veya nadiren güneşten koruyucu kullandığını; %34’ü ise son bir aydır hiç güneşten koruyucu kullanmadığını belirtmiştir.

İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da, güneşten koruyucu kullanma sıklığı arttıkça, serum 25(OH)D seviyelerinin de yükseldiği saptanmıştır. Serum 25(OH)D düzeyleri, güneşten koruyucuları hemen her zaman veya genellikle kullananlarda ortalama 60,26 nmol/L; güneşten koruyucuları bazen veya nadiren kullananlarda 56,23 nmol/L; hiç güneşten koruyucu kullanmayanlarda ise 45,71 nmol/L olarak belirlenmiştir.               Macdonald ve ark.’nın 2011 yılında yayınlanan çalışmalarında, mevsimsel olarak deride meydana gelen renk değişikliklerinin, serum D vitamini düzeylerinde meydana gelen değişikliklerle ilişkili olup olmadığı araştırılmıştır. Yaşları 60 ile 65 olan, menopoz sonrası dönemdeki 314 kadının dahil edildiği çalışmada, güneş maruziyeti, güneşten koruyucu kullanımı, beslenme ve tatil alışkanlıkları, serum 25(OH)D seviyeleri değerlendirilmiştir. Deri rengi, alın ve her iki elmacık kemiğinden spektrofotometre ile ölçülmüştür.

Çalışmada deri renginde oluşan mevsimsel renk değişikliklerinin, serum D vitamini düzeylerinde meydana gelen mevsimsel değişiklikleri yansıtabileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca güneşten koruyucu kullananlarda serum 25(OH)D düzeyleri daha yüksek saptanmıştır.

             Vandevijvere ve ark.’nın 2012 yılında yayınlanan çalışmalarında, gebelerde D vitamini eksikliğinin nedenleri ve prevalansı araştırılmıştır. 1311 gebenin dahil edildiği çalışmada gebelik haftası, sigara ve alkol alışkanlıkları, eğitim düzeyi, güneşten koruyucu kullanılması, gölge alanların tercih edilmesi ve güneşli bölgelerde tatil yapılması gibi serum 25(OH)D seviyelerini etkileyebilecek faktörler değerlendirilmiştir. Gebelerin %74,1’inde D vitamini yetersizliği, %44,6’sında ise D vitamini eksikliği saptanmıştır.

Çalışmada, gölgede olmayı tercih edenlerde D vitamini eksikliği görülme riskinin arttığı bildirilmiştir. Bununla birlikte, güneşten koruyucu kullanma sıklığı arttıkça, D vitamini eksikliği görülme riskinin azaldığı belirlenmiştir.

Referanslar:

1) Tamer F, Gürer M. Güneşten Koruyucular ve D Vitamini. doi:10.15624.dermatoz16072d2

2) Vandevijvere S, Amsalkhir S, Van Oyen H, Moreno-Reyes R. High prevalence of vitamin D deficiency in pregnant women: a national cross-sectional survey. PLoS One. 2012; 8: e43868.

3) Kimlin M, Harrison S, Nowak M, Moore M, Brodie A, Lang C. Does a high UV environment ensure adequate vitamin D status? J Photochem Photobiol B. 2007; 89: 139-47. 40.

4) Macdonald HM, Mavroeidi A, Aucott LA, Diffey BL, Fraser WD, Ormerod AD, Reid DM. Skin color change in Caucasian postmenopausal women predicts summer-winter change in 25-hydroxyvitamin D: findings from the ANSAViD cohort study. J Clin Endocrinol Metab. 2011; 96: 1677-1686.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.