Hekim Kravatı ve Enfeksiyon

Hekimler, enfeksiyonun yayılımını önlemek için sayısız çaba sarfediyor. Günümüzde bu konuda ciddi emek harcanıyor. Bilindiği üzere antibiyotik direnci denen bir bela var ve bunu yenmek imkansız görünüyor. Bu sebeple elde var olan imkanı, olabildiğince yerinde ve miktarında kullanmak gerekir. Ancak bazı basit hatalar, inanın büyük sorunlara neden olabiliyor. Mesela kravatlar…

Kravatlar , kimimize göre bir bez parçası kimimize göre bir mikrop yuvası.

1)2006 yılında Concord Repatriation General Hastanesi’nde yapılan çalışmaya 40 hekim kravatı dahil ediliyor. Kravatların %20’sinde ”S. aureus” üremesi gözleniyor; üstelik üremenin olduğu her 8 kravattan 1’inde de ’’methicillin-resistant S. aureus(MRSA)’’ pozitif görülüyor.

2)1993 yılında bir Kadın doğum kliniğinde yapılan bir çalışmada 3 iş gününden sonraki hekimkravatlarında ”Alcaligenes species, coagulase-negative staphylococci (CNS) ve enterococcus faecalis” ürediği gözleniyor.

3)2004 yılında Queens Hastanesi’nde yapılan bir çalışmada hekim kravatlarının %47’sinin kontamine olduğu ve enfeksiyon taşıma riskinin 8 kat arttığı görülüyor. Bu çalışma, Independent Democratic Conference, New York Senatosu’nda sunulmuş ve hekimlerin kravat takmalarının yasaklanması gerektiği fikri ortaya konulmuş.

4)2006 yılında BMJ’de yayınlanan çalışmada hekim kravatlarının ‘’methicillin-resistant S. aureus(MRSA)’’ ve ‘’Clostridium difficile’’ etkenlerini hastaya taşımada büyük bir etken olduğu tespit ediliyor.

5) 2011 yılında Texas Üniversitesi’nde yapılan çalışmada hekim kravatlarında ”Micrococcus luteus” üretilmiş. Çalışma bu sebeple ”Journal of Hospital Infection” yayınlandı.

6)2009 yılında Scottish Hastahanesi’nde yapılan çalışmada, örnek alınan 40 hekim kravatının 8’inde ”Staphylococcus aureus” izole edilirken her 5 kravattan 2’sinde ‘’Coagulase-negative staphylococci (CoNS)’’ üretilebiliyor.

7)2007 yılında Malezya’da doktorlar; kravatın sağlık açısından riskli olduğunu belirterek Sağlık Bakanlığı’na, doktorların kravat takması ısrarından vazgeçmesi çağrısında bulunuyor.

8) Ülkemizde ise Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’ndeki çocuk enfeksiyon hastalıkları, yoğun bakım ve yenidoğan servislerinde çalışan 44 pediatrist üzerinde yapılan çalışmada doktorlar tarafından takılan kravatların çalışma günleri boyunca giderek artan oranda kontamine olduğu tespit edilmiştir.


Referanslar:
1)Ditchburn I. Should doctors wear ties? (Letter to the Editor) J Hosp Infect. 2006;63:227-228.

2)Biljan MM, Hart CA, Sunderland D, Manasse PR, Kingsland CR. Multicentre randomised double blind crossover trial on contamination of conventional ties and bow ties in routine obstetric and gynaecological practice. BMJ. 1993;307:1582-1584.
3)www.infectioncontroltoday.com/…/hospital-ban-on-physician-n
4)BMA Board of Science. Healthcare associated infections – a guide for healthcare professionals 2006:p13
5)www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670112000072
6)www.journalofhospitalinfection.com/…/S0195-6701(09…/abstract
7)www.theglobeandmail.com/…/an-accessory-to-p…/article4094598/
8)Kravat hastane enfeksiyonlarının taşınmasında risk oluşturur mu.Melda Çelik, Gülşen Hasçelik, Cihangül Bayhan, Murat Öcal, Yasemin Özsürekci, Aslınur Özkaya Parlakay, Eda Karadağ Öncel, Mehmet Ceyhan. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.