MMR Aşısı ve Otizm Gerçeği

Dr. Andrew Wakefield, 1998 yılında Lancet dergisinde MMR ( Kızamık, Kızamıkçık,Kabakulak karma aşısı) aşısı ile otizm arasında bir bağlantı olma ihtimalini öne süren bir makale yayınlıyor. Bu makalede, MMR aşısındaki canlı virüsün beyne geçtiğini ve otizme neden olduğundan bahsediliyor. Çalışma, sadece 12 çocuk üzerinde yapılmış. Komedi gibi! O günlerde yılda 50 bin çocuk MMR aşısı oluyor ve sadece 12 çocukta bu bağlantı(!) tespit ediliyor. Bu olsa olsa tesadüf olur. Çalışmada kontrol grubu yok. Geçtiği iddia edilen zararlı maddeler de tespit edilemiyor. Konu medyatik olduğu için fazlasıyla haberlere yansıtıldı. Ancak var olan gerçek değiştirilemedi.

Makale, şuan geri çekilmiş durumda!

autism-lancet-retractedAncak o yıllarda aileler, aşıya tepki verdi. 1998 -2003 yılları arasında İngiltere’de MMR aşılanma oranları %92’den %80’e geriledi.

Ayrıntılı bir analiz yapıldığında konu hakkında daha gerçekçi bilgilere ulaşmak mümkün:

Danimarka’da yapılan 1991-1998 yılları arası doğan 500.000 çocuk üzerinde yapılan bir çalışma “MMR aşıları ile otizm görülme sıklığı arasında bir ilinti olmadığını, hastalık sıklığının aşılanmış ve aşılanmamış çocuklarda aynı olduğunu” saptadı.

Kanada’da 1987-1998 yılları arası doğan 28,000 çocuk üzerinde yapılan bir çalışma, “MMR ve otizm gelişimi arasında bir neden sonuç ilişkisi olmadığını” saptadı.

Finlandiya’da 1982-1996 yılları arasında yapılan ve 1.8 milyon çocuğu kapsayan çok geniş kapsamlı bir çalışmada MMR aşısı olan 1.8 milyon çocuktan 174 tanesinde çeşitli yan etkiler görülmesine rağmen  -ki bunlar enfeksiyon ve benzeri otizmle ilgisiz yan etkiler-, aşılama ile otizm arasında bir bağlantı bulunmadığı saptandı.

Referanslar:

1) Godlee F, Smith J, Marcovitch H (2011). “Wakefield’s article linking MMR vaccine and aut
ism was fraudulent”. BMJ 342: c7452. doi:10.1136/bmj.c7452.PMID 21209060.

2) RETRACTED: Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet, Volume 351, No. 9103, p637–641, 28 February 1998 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(97)11096-0

3) A Population-Based Study of Measles, Mumps, and Rubella Vaccination and Autism. Kreesten Meldgaard Madsen, M.D., Anders Hviid, M.Sc., Mogens Vestergaard, M.D., Diana Schendel, Ph.D., Jan Wohlfahrt, M.Sc., Poul Thorsen, M.D., Jørn Olsen, M.D., and Mads Melbye, M.D. N Engl J Med 2002; 347:1477-1482November 7, 2002. DOI: 10.1056/NEJMoa021134

4) Pervasive developmental disorders in Montreal, Quebec, Canada: prevalence and links with immunizations. Fombonne E1, Zakarian R, Bennett A, Meng L, McLean-Heywood D. Pediatric 2006 Jul;118(1):e139-50.

5) Serious adverse events after measles-mumps-rubella vaccination during a fourteen-year prospective follow-up. Patja A, Davidkin I, Kurki T, Kallio MJ, Valle M, Peltola H. Pediatr Infect Dis J. 2000 Dec;19(12):1127-34.

6) Aşılar ve Komplo Teorileri – Bölüm 2: Dr. Andrew Wakefield ve Aşı Karşıtı Hareket, Işıl Arican, 17 Kasım 2011

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.