Özgün Çalışma: Nar Suyu Ve Parasetamol Toksisitesi

”O, bereketin temsilcisi”

Her ay, www.mgunata.com üzerinden özgün bir makale paylaşacağımı daha önce bahsetmiştim ve ilk makale ile başlıyoruz. İlk makalemiz ‘’Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bölümü’’ bilim insanları tarafından yapılan ve 25.02.2016’de Türk Pediatri Arşivi’nde özgün çalışma olarak yayınlanan ‘’Ratlarda parasetamole bağlı akut karaciğer toksitesinde nar suyunun koruyucu etkisi’’ isimli çalışma olacaktır.

3Çalışmadan bahsetmeden önce nar ve nar suyu hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum.

Çoğu kültüre göre bereketin temsili olan nar, Yahudi inancına göre de ‘’doğruluğu’’ temsil etmektedir. Yıllık 217.572 ton nar üretimi ile dünyada 4. sırada bulunan Türkiye’nin nar pazarındaki sözü oldukça önemli. Üretimin büyük bir bölümü de Akdeniz Bölgesi’nden sağlanmaktadır.

Faydaları açısından;

Nar suyu ve kabuğu belirgin antioksidan kapasiteye sahiptir. Nar suyu %85 su, %10 şeker, %1,5 pektin, askorbik asit ve polifenollerden oluşur. Nar suyunda, serbest radikallerin etkilerini azaltan antisiyoninler (delfinidin-3-glukozidaz, delfinidin-3,5 glukozidaz, siyanidin, ve pelargonidin), elaitaninler (örneğin nar suyunda 2 g/L polifenol) bulunur. Punikalein ise nar suyunun antioksidan etkinliğinden sorumlu esas elaitanindir. Flavonoidler (örn. kursetin, kamferol ve luteolin glikozidleri) ve polifenolik asitler (örn. elaik ve galik asit) açısından zengindir.

Nar veya nar suyu ile yapılan diğer çalışmalara göre;

1) Narın anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri nedeniyle kanser ve birçok kronik hastalıkları önleyici etkisi bulunmaktadır.

2) Nar, doğal aromataz inhibitörü özelliği bulunmaktadır ve bu sebeple meme kanserini önleyici etkisinin barındırmaktadır.

3) 2013 yılında yapılan bir çalışmaya göre nar, kemik yapımını olumlu yönde etkiliyor ve kişiyi osteoporozdan koruyor.

4) 2006 yılında yapılan bir diğer çalışmaya göre günde 227ml nar suyu tüketen erkeklerde prostat kanseri sıklığı azalıyor.

5) 2004 yılında yapılan bir başka çalışmaya göre; günde 50 ml nar suyunu düzenli bir şekilde 3 yıl tüketenlerde, kolesterolün karotis arterde meydana getirdiği zarar yarı yarıya azalmıştır.

6) Nar suyu tüketimi, LDL kolesterolün oksidasyonunu önleyerek kardiyak problemleri önemli derecede azaltmaktadır.

7)Kan basıncını düşürücü özelliği ön planda olan nar suyunun kalp ve damar hastalıklarına karşı koruduğu gösterilmiştir.

8) 2005 yılında 45 hasta üzerinde yapılan çalışmada ise günde 238 ml nar suyunu düzenli bir şekilde 3 ay tüketince kalp krizi geçirme riski azalıyor.

9) Plasebo ile kıyaslandığında beyin fonksiyonlarını olumlu etkileyerek hafıza ve bellek işlevini artırdığı da görülmüştür.

Görüldüğü üzere insan sağlığı için oldukça değerli olan nar ve nar suyunun şimdiye kadar bilinmeyen bir etkisini de SDÜ’deki bilim insanları tarafından ortaya konuldu. Çalışmaya da özgün etiketini getiren kısmı burası oluyor zaten.

SDÜ’de yapılan çalışmada; narın, parasetomolün karaciğer üzerine yaptığı toksikasyonunu önleyici etkisi bulundu.

Çalışmaya geçelim o halde…

Parasetamol (PST), akut karaciğer yetmezliğinin önde gelen farmakolojik nedenlerindendir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da ilaç zehirlenmeleri arasında ilk sıradadır. Belli bir dozun üzerinde kullanılması sonucunda toksik etki ortaya çıkmaktadır. Buna yönelik çeşitli tedavi yöntemleri vardır; ancak bu tedaviler yeterli ölçüde etkin değildir ve PST zehirlenmesi için ideal bir tedavi yoktur.

Çalışmanın method kısmına gelirsek; çalışmada 36 adet, sütten yeni kesilmiş Wistar-Albino cinsi, ağırlıkları 150-200 g (4-5 haftalık) arasında olan dişi rat kullanılıyor. Ratlar 12 saat aydınlık/karanlık ve 22-24°C oda sıcaklığında tutuluyor. Yeterli miktarda içme suyu ve standart rat yemi veriliyor. Taze nar suyu her gün sabah veriliyor.

Daha sonra; 36 hayvan rastgele olacak şekilde 4 gruba ayrılıyor:

1) Parasetamol grubu (n=10): 8 gün boyunca 1,5 mL/ gün distile su gavajla, sekizinci gün 3 000 mg/kg parasetamol ağızdan,

Nar suyu + Parasetamol (n=10): 8 gün boyunca 1,5 mL/gün nar suyu gavajla, sekizinci gün 3 000 mg/kg parasetamol ağızdan,

Nar suyu grubu (n=8): 8 gün boyunca 1,5 mL/gün nar suyu ağızdan,

Kontrol grubu (n=8): 8 gün boyunca 1,5 mL/gün distile su ağızdan veriliyor.

Anestezi, doku ve kan örnekleri alınıyor. Sonra lipid peroksidasyonunun (TBARS) ölçümü yapılıyor ve histopatolojik incelemeye tabi tutulduktan sonra veriler gelmeye başlıyor.

Bulgular: Kan ve karaciğer dokusundaki tiyobarbitürik asit reaktif madde düzeyleri nar suyu ve parasetamol grubunda parasetamol grubundan anlamlı olarak düşüktü (p<0,05). Nar suyu ve parasetamol grubu, nar suyu ya da kontrol grubuyla karşılaştırıldığında belirgin fark görülmedi. 1Parasetamol grubu ile nar suyu ve parasetamol gruplarının histolojik incelemesinde ise hasara bağlı yapısal değişiklikler görüldü. Hasar; nar suyu ve parasetamol grubunda, parasetamol grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p<0,001).

2Çıkarımlar:  Oksidatif ve histolojik değerlendirme sonuçlarımız nar suyunun parasetamole bağlı karaciğer toksitesine karşı koruyucu olabileceğini göstermiştir. (Turk Pediatri Ars 2016; 51: 72-8)

Sonuç Olarak: Bu çalışmanın antioksidan ve histopatolojik inceleme sonuçları, nar suyunun genç ratlarda PST kaynaklı akut karaciğer hasarı önlemede etkili olabileceğini göstermektedir. Bu konuda yapılan ilk deneysel çalışma olarak, literatüre katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.

Bir sonraki özgün makale paylaşımında görüşmek dileğiyle, sağlıcakla…

Referanslar:

1) Aviram M, Dornfeld L, Rosenblat M, Volkova N, Kaplan M, Coleman R. Pomegranate juice consumption reduces oxidative stress, atherogenic modifications to LDL, and platelet aggregation: studies in humans and in atherosclerotic apolipoprotein E-deficient mice. Am J Clin Nutr 2000; 71: 1062-76.

2) Gil MI, Tomas-Barberan FA, Hess-Pierce B, Holcroft DM, Kader, AA. Antioxidant activity of pomegranate juice and its relationship with phenolic composition and processing. J Agric Food Chem 2000; 48: 4581-9.

3) Seeram, NP, Adams, LS, Henning, SM. In vitro antiproliferative, apoptotic and antioxidant activities of punicalagin, ellagic acid and a total pomegranate tannin extract are enhanced in combination with other polyphenols as found in pomegranate juice. J Nutr Biochem 2005; 16: 360-7.

4)Lansky EP. Beware of pomegranates bearing 40% ellagic acid. J Med Food 2006; 9: 119-22.

5) KURT, Yrd. Doç. Dr. Halil (OCAK – 2013). “BİR ZİRAAT COĞRAFYASI ÇALIŞMASI: TÜRKİYE’DE NAR (Punica granatum L.) TARIMI”. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27. Erişim tarihi: 18 Aralık 2015.

6) Panchal SK, Ward L, Brown L: Ellagic acid attenuates high-carbohydrate, high-fat diet-induced metabolic syndrome in rats. Eur J Nutr 2012.

7) Adams LS, Seeram NP, Aggarwal BB, et al: Pomegranate juice, total pomegranate ellagitannins, and punicalagin suppress inflammatory cell signaling in colon cancer cells. Journal of Agricultural and Food Chemis ry 2006, 54:980-985.

8) Adams LS, Zhang Y, Seeram NP, et al: Pomegranate ellagitannin-derived compounds exhibit antiproliferative and antiaromatase activity in breast cancer cells in vitro. Cancer Prev Res (Phila) 2010, 3:108-113.

9) Kroeger N, Belldegrun AS, Pantuck AJ: Pomegranate Extracts in the Management of Men’s Urologic Health: Scientific Rationale and Preclinical and Clinical Data. Evid Based Complement Alternat Med 2013, 2013:701434.

10) Aviram M, Rosenblat M, Gaitini D, et al: Pomegranate juice consumption for 3 years by patients with carotid artery stenosis reduces common carotid intima-media thickness, blood pressure and LDL oxidation. Clin Nutr 2004, 23:423-433.

11) Aviram M, Dornfeld L: Pomegranate juice consumption inhibits serum angiotensin converting enzyme activity and reduces systolic blood pressure. Atherosclerosis 2001, 158:195-198.

12) Aviram M, Volkova N, Coleman R, et al: Pomegranate phenolics from the peels, arils, and flowers are antiatherogenic: studies in vivo in atherosclerotic apolipoprotein e-deficient (E 0) mice and in vitro in cultured macrophages and lipoproteins. Journal of Agricultural and Food Chemis ry 2008, 56:1148-1157.

13) Bookheimer SY, Renner BA, Ekstrom A, et al: Pomegranate juice augments memory and FMRI activity in middle-aged and older adults with mild memory complaints. Evid Based Complement Alternat Med 2013, 2013:946298.

14) Pomegranate and its derivatives can improve bone health through decreased inflammation and oxidative stress in an animal model of postmenopausal osteoporosis.Mélanie Spilmont and etc. European Journal of Nutrition August 2014, Volume 53, Issue 5, pp 1155-1164

15) Phase II study of pomegranate juice for men with rising prostate-specific antigen following surgery or radiation for prostate cancer. Pantuck AJ, Leppert JT, Zomorodian N, Aronson W, Hong J, Barnard RJ, Seeram N, Liker H, Wang H, Elashoff R, Heber D, Aviram M, Ignarro L, Belldegrun A. ClinCancer Res. 2006 Jul 1;12(13):4018-26.

16) A double-blind, randomized, neoadjuvant study of the tissue effects of POMx pills in men with prostate cancer before radical prostatectomy. Freedland SJ, Carducci M, Kroeger N, Partin A, Rao JY, Jin Y, Kerkoutian S, Wu H, Li Y, Creel P, Mundy K, Gurganus R, Fedor H, King SA, Zhang Y, Heber D, Pantuck AJ. Cancer Prev Res (Phila). 2013 Oct;6(10):1120-7. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-12-0423. Epub 2013 Aug 28.

17) Pomegranate juice consumption for 3 years by patients with carotid artery stenosis reduces common carotid intima-media thickness, blood pressure and LDL oxidation. Aviram M, Rosenblat M, Gaitini D, Nitecki S, Hoffman A, Dornfeld L, Volkova N, Presser D, Attias J, Liker H, Hayek T. Clin Nutr. 2004 Jun;23(3):423-33.

18) Effects of pomegranate juice consumption on myocardial perfusion in patients with coronary heart disease. Sumner MD, Elliott-Eller M, Weidner G, Daubenmier JJ, Chew MH, Marlin R, Raisin CJ Ornish D Am J Cardiol. 2005 Sep 15;96(6):810-4.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.